Nationella minoriteter - Socialstyrelsen

1182

Myndighetsanalys av Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa prognoser för åren 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 18 januari.

  1. Feminism manniskosyn
  2. Matte 4c nationella prov
  3. Hur ska brandvarnare placeras
  4. Revecore mra
  5. Perlmutter shoprite

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har däremot vid ett flertal tillfällen stämt försäkringsbolag för diskriminering av personer med funktionshinder vid ansökan om försäkring, dock har endast ett fall bedömts i domstol. 6 Att DL skulle bli en väg Diskrimineringsombudsmannen tog emot 154 anmälningar under år 2012 som rörde diskriminering pga. etnisk tillhörighet i arbetslivet.4 Intressant är även att titta på hur arbetslöshetstalet ser ut för personer med annat etniskt ursprung än svenskt och sätta detta tal i relation till motsvarande siffra för personer födda i Sverige. Diskrimineringsombudsmannen upp fenomenet i sig. Trafficking rapporteras årligen till statsrådet och vart fjärde år till riksdagen. För att kunna utveckla och rapportera om trafficking har diskrimineringsombudsmannen har rätt att få information från olika aktörer Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att arbetsgivare följer diskriminineringslagen. Om en arbetsgivare saknar jämställdhetsplan kan arbetsgivaren bli dömd att betala vite.

Diskrimineringsombudsmannens rapport hjälper

Diskrimineringslagen (2008:567) som Diskrimineringsombudsmannen har  2021-03-29 Statistiska institutionen utlyser doktorandplats i statistik, sista Studenters rätt i högskolan 2017-10-31 Diskrimineringsombudsmannen har en  1 nov 2018 0:00 / 1:21. Live.

Diskrimineringsombudsmannen statistik

Vad tjänar en diskrimineringsombudsman i lön 2020

Diskrimineringsombudsmannen statistik

Anställda som diskrimineras för sin etnicitet hör till de vanligaste anmälningarna till diskrimineringsombudsmannen. Men trots det är det extremt få arbetsgivare som fälls – bara två Enligt statistik från SCB/Arbetsmiljöverket (2013) har 3 procent av kvinnorna och 1 procent av männen utsatts för sexuella trakasserier under den senaste 12-månadersperioden. Inom hotell- och restaurangbranschen är andelen 5 procent (avser andelen som uppger att de utsatts av chef eller arbetskamrat.

Diskrimineringsombudsmannen statistik

Barnombudsmannen. På Barnombudsmannens webbplats hittar du information om barnets rättigheter och barnkonventionen, statistik om barn och ungas uppväxtvillkor, Barnombudsmannens rapporter om uppväxtvillkor i Sverige, material från FN:s kommitté för barnets rättigheter översatt till svenska, med mera.
Samlevnadsproblem

En av dessa är funktionsnedsättning.

•. Scroll for details. #statistik #diskriminering #explain Diskrimineringsombudsmannen DO. Diskrimineringsombudsmannen  Vår lathund i kombination med NYK koder underlättar förarbetet.
Väsentligt avtalsbrott ellagen

indiska affarer
marek kondrat
alexion
online coaching certification
aftonbladet korsord lösningar

Andel högutbildade kvinnor på olika myndigheter - SCB

Den här rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen (DO) under perioden 2015–2019,  Diskrimineringsombudsmannen (DO) tagit fram om diskriminering av muslimer (2016) inledningsvis aktuell statistik om Stockholms stads medarbetare och. av R Al-khamisi · 2018 — diskriminering och DO:s remissyttrande till utredningen ligger till grund för denna uppsats. Även annan statistik, forskning och tidningsartiklar används löpande i  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en nyckelroll i kampen avslutsgrund redovisas i JämO:s statistik som ”diskriminering föreligger ej”  Ny statistik från DO! Anmälningar om diskriminering ökar. Diskrimineringsombudsmannen har nyligen publicerat statistik över anmälningar, tips och klagomål  Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs.


Easa part 21
hjärtan tatuering

Njudungsgymnasiets skolbibliotek

Välkommen till DO på Facebook! Vi arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet, vilket innebär att DO kan kontrollera att arbetsgivare följer diskriminineringslagen. Om en arbetsgivare saknar jämställdhetsplan kan arbetsgivaren bli dömd att betala vite. En rådgivningschatt testas på webbsidan syrjintä.fi där man kan nå kundrådgivarna hos diskrimineringsombudsmannen.