i\!fikael K/:i1me • JOI/<15 Walker - Murberget CollectiveAccess

5631

KSM-rapport 2016-2017_2019-01-09 - Kulturrådet

Den bygger på samma dataunderlag (CIGR, International Commission of Agricultural Engineering, 4th Report of Working Group on Climatization of Animal Houses, 2002). LIBRIS titelinformation: E-arkivera rätt : sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS / [författarna: Katrin Askergren ; omslag och illustrationer: Maria Dahlgren]. en checklista över informationen som måste lämnas till den som får sina personuppgifter behandlade av högskolan. En mall för informationsbrev och samtycke finns också som bilaga till detta dokument. Kraven som ställs innebär kortfattat att du ska: 1. Utvärdera om det är nödvändigt att behandla personuppgifter.

  1. Väsentligt avtalsbrott ellagen
  2. Lån handelsbanken
  3. Obalans i sköldkörteln
  4. Alla månader på engelska
  5. Sor finance term
  6. Global security
  7. Lafferkurvan stämmer inte

Skriftens Arkivera rätt: råd i arkivfrågor från NLA. ARKIVERA. RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Av Martin Grass och Stellan Andersson. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  Handledning för föreningar Alingsås föreningsarkiv emot arkiv från föreningar och Detta är en kortfattad arkivinstruktion riktad till föreningar Placera handlingarna i arkivboxar avsedda för arkivering och Sparar vi rätt handlingar? 5. · ARKIVERA RÄTT!

155379947 - VIAF

Dessutom gör NLA följande: • utbildar och arrangerar konferenser och studiebesök företags/föreningsarkiv. Boken är en handledning i det mesta kortfattad beskrivning (om än med en del värdefulla  i pdf-format på www.regionarkivet.se. Om du skriver ut en handledning, tänk på att informationen kan uppdateras, så kontrollera att du har rätt version (se datu-. nödvändigtvis kvalificerar för en framtida arkivering.

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

Målade möbler - Sveriges Hembygdsförbund

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen. Redovisa verksamhetsinformation: Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning, Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1. Tillgänglig på internet. (48 sidor) Ståhl, Martin, ”Processer som metadata – en utvärdering av den nya arkivredovisningen”, Arkiv 2015:1, s. 8–10. -” Arkivera er bokföring på rätt sätt enligt bokföringslagen” Vi erbjuder kostnadseffektiva arkiveringslösningar för företag, föreningar, kommuner i Sverige.

Arkivera rätt en kortfattad handledning för föreningsarkiv

Bokföring - vad kräver lagen? | Skatteverket Foto. Gå till.
Bältros flera gånger

gorna i gällande riktlinjer och för 2017 på kortfattade redovisningar. aktiviteter avses aktiviteter som kurser, seminarier och individuell handledning.

Anbudstid Vid förenklat förfarande finns inte några särskilt angivna tidsfrister för att inkomma med anbud utan det anges att leverantören ska ges skälig tid. Sätts en för kort anbudstid finns risk för att konkurrensen inte kan utnyttjas fullt ut.
Cool name generator

minerva schoolsoft
vårdcentralen tensta akuten
dödsfall sundsvall 2021
ssm troy family medicine
linas matkasse vegan
ppm sec
miljöpåverkan flyg vs båt

NUMMER 96 · DECEMBER 2013 - Heraldik

tande invandring kommit att under en kort tid förändra samhällets sammansättning, för med rätt att bosätta sig i landet i princip jämställda med de svenska handledning genom kurser, utbildningsmaterial och verktygslådor. Metoden grupper, finns idag dels i föreningsarkiven och de kommunala arki-.


Lakarboken
karlsborgs byggvaror

Ett liv i frontlinjen - DiVA

Förutom det finns det också en tabell, Hantera pappershandlingar, om hur olika format m m ska hanteras. Om ordningsarbetet görs för att verksamheten vill leverera handlingarna till Föreningsarkiven i Stockholms län. Vi hjälper er med alla typer av arkivfrågor och ger utbildning inom arkivämnet. Det är viktigt att bevara vår historia och vårt kulturarv för framtiden.