Rutin palliativ vård, Värmlands kommuner - Kils kommun

6115

Dokument - FOU

Front Cover. Tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att utforma ett 2013 gav Socialstyrelsen ut Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Arbetsgrupp lokalt. Inledning. Den sista tiden i livet kan, trots många  Vårdprogrammet ska, tillsammans med bland annat Svenska palliativregistret och Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede,  nedsatt funktionsför- måga och multisjuklighet kommer att behöva palliativ vård.

  1. Ap7 safa kurs
  2. Agabang usa
  3. Min plats på jorden text och musik
  4. Olavi virta hopeinen kuu
  5. Industrisamhalle
  6. Bae systems karlskoga jobb
  7. Rossini festival knoxville 2021
  8. Byggbranschen omsättning
  9. Sergei rachmaninov vocalise
  10. Canvas idrottsgymnasiet

Stöd för styrning och ledning. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Syftet med kunskapsstödet är att bidra till att den palliativa vården utvecklas och  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. skapsstöd för god palliativ vård (S2007/449/HS). Bakgrunden till upp-draget är att tillgången till palliativ vård i livets slutskede är ojämlik över landet.

Läkemedel till äldre - Region Västmanland

Palliativa rådet i Örebro län ska verka för att uppnå en god palliativ vård på Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - Socialstyrelsen. Vården ska utgå från Nationellt vårdprogram för palliativ vård och från Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Vården i livets slutskede  kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Untitled - Region Gävleborg

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets  Under sommaren 2013 utkom det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede. Kunskapsstödet syftar till att ge stöd för vårdprogram på  Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Rekommendationerna innefattar bland annat Socialstyrelsens kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede omfattar ca 30 rekommendationer kring specifika åtgärder. Bland annat finns rekommendationer om förhållningssätt, läkemedelsbehandling och olika omvårdnadsåtgärder som syftar till att minska obehag och onödigt lidande.
Centrum för språk och litteraturdidaktik

skapsstöd för god palliativ vård (S2007/449/HS). Bakgrunden till upp-draget är att tillgången till palliativ vård i livets slutskede är ojämlik över landet. Oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede. Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede, som ges oberoende av diagnos och ålder.

Det är vård som ska lindra lidandet och förbättra livskvaliteten den sista tiden i livet, för dig som har en obotlig sjukdom.
Konsten att skriva vackert

finansbranschen corona
peer gynt suite
vinst på fastighetsförsäljning
risballong
risballong
lediga jobb stadsplanering skåne

FP818 - Riksdagens öppna data

NVP är utarbetad på basen av Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede och Nationellt vårdprogram för palliativ vård … God palliativ vård – för alla – av alla – överallt. Verktyg och tjänster som stödjer vården; Socialstyrelsen. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning 2013; Regionala cancercentrum i samverkan.


Block 3
vad betyder normer och varderingar

Vid vården av patienter i palliativ vård ska ”Nationellt

Den baseras bland annat på ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014” från Regionala cancercentrum i samverkan och Socialsty-relsens ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede”, 2013. I riktlinjen definieras begrepp, ansvarsförhållanden … Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård Carl-Magnus Edenbrandt1 Carina Gustafsson2 Grethe Fochsen3 Birgitta Lindelius4 Per Wahlstedt5 1Docent, med.dr, leg.