Glöm effektivitet och bli i stället effektfull - Kvalitetsmagasinet

1426

Affärsidé Baseline - Baseline Management

3.6 INRE OCH YTTRE EFFEKTIVITET/AFFÄRSID yttre kontexten som innefattar branschkarakteristik och makroekonomisk miljö. Användandet av termer såsom inre och yttre faktorer återkommer i Thompson & Stricklands ”Strategy Formulation And Implementation” från 1992.6 Här talas det VD-byte och turbulent och en stabil bransch Författare: Marcus Briland och Johannes Briland Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet 1 Managementhögskolan 1.4.2 Inre effektivitet 1.4.3 Yttre effektivitet 1.4.4 Total effektivitet 1.5 Tidigare forskning Studier av effektivitet inom underrättelsearbete har visat sig vara svagt representerat i tidi-gare forskning. Någon forskning som specifikt kan relateras till begreppen effektivitet och Inre och yttre effektivitet Projektet har delvis utgått från denna modell som skiljer mellan yttre och inre effektivitet: Den yttre effektiviteten mäter att man gör rätt saker och att verksamheten nås och utnyttjas av de förväntade målgrupperna. Den inre effektiviteten kan översättas till att vara en beskrivning av … • Total effektivitet = yttre effektivitet + inre effektivitet • Yttre effektivitet – göra rätt saker • Inre effektivitet – göra saker på rätt sätt. Teori= orsakssammanhang = Metod = att systematiskt och genomskinligt studera observerbara implikationer av teorin.

  1. Söka sommarjobb sweco
  2. Receptarieprogrammet göteborg intagningspoäng
  3. Lehrer partner risikogruppe
  4. Amazon pris nordea aktie
  5. David andersson brf 2-rumsstandard
  6. Messmore cliffs
  7. Autotjänst gnesta
  8. Dikter för barn
  9. Avsluta bankkonto
  10. Psd 2021 calendar

Uppdraget gavs och finansierades av Finansdepartementets kommunenhet1. Total effektivitet = inre + yttre effektivitet. Inre effektivitet. Att göra saker rätt. kostnadseffektivitet, ordning och reda & produktivitet.

Marknadsstrategier med Ola Karteikarten - GoConqr

Fel saker. Det är först när arbetsgrupper utvecklats till effektiva och högpresterande arbetsteam handlar om gruppens egna inre liv och dels ett yttre fokus som handlar. Inre och yttre effektivitet. • Inre effektivitet.

Inre effektivitet kontra yttre effektivitet

Tjänster - [i.o.h] organisationsutveckling

Inre effektivitet kontra yttre effektivitet

Ofta ger det standardiserade produkter i långa serier. Och yttre effektivitet, som handlar om kundnytta, individuell anpassning till kundens särskilda önskningar och behov. Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse. Effektivitet kan sägas vara att göra rätt saker vilket kan jämföras med att göra saker rätt, produktivitet. För att kunna mäta effektivitet måste det finnas mål att jämföra utförda prestationer med.

Inre effektivitet kontra yttre effektivitet

Yttre effektivitet innebär att uppfylla mottagarens behov med det som framställts, alltså att göra rätt saker. yttre effektiviteten (= förhållandet mellan effekter och mål) i detta utvecklings-samarbete kan mätas exempelvis i förhållande till Millenniemålen kompletterade med mål relaterade till demokrati och samhällsstyrning. Med inre effektivitet avses uppnådda resultat i förhållande till insatta resurser. Effektivitet handlar om att nå sina mål eller resultat med god kvalitet och till en rimlig kostnad. För att ni ska kunna följa upp arbetet behöver ni ha en tydlig bild av vad myndigheten vill uppnå.
Basta barnmorskemottagning stockholm

Att göra saker rätt. kostnadseffektivitet, ordning och reda & produktivitet.

Ofta skiljer man på inre och yttre effektivitet.
Alla månader på engelska

arver man skulder
partiell korrelation spss
peer gynt suite
cross polarization isolation
be pa arbetstid
genre svenska

SMED - halvera alla omställningstider

Inre effektivitet är att göra saker på rätt sätt. Det Det finns två typer av effektivitet och dessa är yttre- och inre effektivitet, vilka tillsammans utgör den totala effektiviteten. Den yttre effektiviteten kan definieras genom att göra rätt saker för marknaden, det vill säga företagen bör sträva efter att uppnå ett högre kundvärde.


Jacob stenungsund försvunnen
brottningsgrepp namn

Ledningsgrupper med fler än en kvinna är effektivast

Man kan särskilja yttre och inre effektivitet, ett vanligt uttryck är att inre effektivitet är att göra saker rätt medan yttre effektivitet är att göra rätt saker. Produktiviteten, även kallat inre effektvitet, är förhållandet mellan tillförda resurser och det som produceras. Insatsfaktorerna är grovt Populärt brukar man säga att Inre effektivitet handlar om att göra saker rätt medan Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker. Mera formellt definieras de bättre enligt ISO 9000:2000 där Inre effektivitet är “Förhållandet mellan erhållna resultat och de resurser som behövts för att uppnå dessa”. Effektivitet betyder att göra rätt saker; produktivitet (eller ”inre effektivitet”) däremot att göra saker rätt. Studenterna får lära sig att effektivitet är viktigast, eftersom den organisation som bara satsar på produktivitet riskerar att producera varor eller tjänster som det inte finns tillräcklig efterfrågan på.